Clubis Junior (2015/2016)

Menit să sprijine dezvoltarea gândirii antrepreno-riale și să contribuie la formarea unei culturi specifice,  cercul de afaceri a fost construit pe modelul educației nonformale, și s-a 
adresat elevilor de  gimnaziu.
 
Accentul s-a pus, nu atât pe un transfer de cunoștințe, cât pe dobândirea de abilități antreprenoriale generale, cum ar fi: capacitatea de identificare a oportunităților, capacitatea de decizie și de asumare a rezultatelor propriei decizii, stimularea capacității de autoorganizare, dezvoltarea capacităților de comunicare și de lucru în echipă etc.