Capitalist în Capitala Tineretului (2017)

Prin acest   proiect am intenționat să determinăm tinerii să devină cetățeni activi, prin cultivarea în rândul acestora a spiritului întreprinzător.

Proiectul s-a desfășurat în trei etape. În prima etapă, împreună cu câțiva tineri antreprenori băcăuani, am realizat o serie de conferințe prin liceele din Bacău, în cadrul cărora le-am prezentat elevilor atât avantajele și riscurile abordării antreprenoriatului cât și exemple concrete de reușită. În urma conferințelor, elevii s-au înscris în proiect.

În cea de a doua etapă, le-am oferit elevilor o serie de sesiuni de training în domeniul antreprenoriatu-lui, ca să ne asigurăm că toți participanții posedă un bagaj minim de cunoștințe și abilități încât ei să poată să schițeze un plan de afaceri.

În cea de a treia etapă, împărțiți în echipe, elevii au realizat planuri de afaceri pe care le-au înregistrat în concurs.

Cu ajutorul finanțării primite de la Consiliul Local și de la companiile Electric Plus și Agroindustriala, am oferit premii în bani echipelor care au realizat cele mai bune planuri de afaceri.