Despre noi

Cine suntem?

Centrul European pentru Strategii Durabile este o asociație înființată în temeiul O.G. 26/2000 în anul 2014, cu scopul asumat în statut:

„Dezvoltarea de strategii sustenabile care să creeze şi  să asigure echilibrul între aspectele sociale, culturale, economice și ecologice și elementele capitalului natural, și care să promoveze gândirea strategică în rândul tinerilor, ca garanţie a dezvoltării durabile viitoare.”

Ce vrem noi?

Așa cum ne-am asumat în statut, principalele noastre obiective sunt:

  • Dezvoltarea simţului civic, promovarea dezvoltării comunitare şi încurajarea parteneriatelor între autoritatea publică şi organismele private;
  • Identificarea, proiectarea şi promovarea de modele de producţie, distribuţie şi consum durabile;
  • Implicarea şi integrarea tinerilor în proiecte ce urmăresc scopul asociaţiei pentru încurajarea interesului acestora asupra aspectelor sociale, economice, fiscale, culturale şi de mediu ale comunităţii şi ale planetei în ansamblu;
  • Promovarea acelor modele de comportament care conduc la protejarea mediului, la limitarea schimbarilor climatice și a efectelor negative a acestor schimbări;
  • Identificarea, susţinerea şi promovarea acelor forme şi manifestări culturale care servesc scopul asociaţiei şi care implică comunitatea în ansamblu în desfăşurarea actului cultural.