More Website Templates @ TemplateMonster.com - September12 2011!
 • Scop

  Dezvoltarea de strategii sustenabile care să creeze şi să asigure echilibrul între aspectele sociale, culturale, economice și ecologice și elementele capitalului natural, şi promovarea gândirii strategice în rândul tinerilor ca garanţie a dezvoltării durabile viitoare.

  art.5 alin.1 din Statutul C.E.S.D.

  Obiective

  • Dezvoltarea simţului civic, promovarea dezvoltării comunitare şi încurajarea parteneriatelor între autoritatea publică şi organismele private.

  • Identificarea, susţinerea şi promovarea acelor forme şi manifestări culturale care servesc scopul asociaţiei şi care implică comunitatea în ansamblu în desfăşurarea actului cultural.

  • Identificarea, proiectarea şi promovarea de modele de producţie, distribuţie şi consum durabile.

  • Promovarea acelor modele de comportament care conduc la protejarea mediului şi la limitarea schimbarilor climatice si a costurilor si efectelor sale negative pentru societate si mediu.

  • Favorizarea conștientizării și încurajarea dezvoltării identității și a diversității culturale într-o Europă a diversităţii, toleranţei şi multiculturalismului.

  • Implicarea şi integrarea tinerilor în proiecte ce urmăresc scopul asociaţiei pentru încurajarea interesului acestora asupra aspectelor sociale, economice, fiscale, culturale şi de mediu ale comunităţii şi ale planetei în ansamblu.

 • Our Staff

  Helen Williams

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inciddunt ut labore et dolore magna aliqua nostrud exercitation.

  Read More

  Jessy Hamper

  Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolorreprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

  Read More

  Chester Hamper

  Cupidatat non proident sunt culpa officia deserunt mollit anim idst laborum. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet.

  Read More

 • Schedule

  Mon Tue Wed Thur Fri Sat
  9:00 Helen Williams Chester Hamper Helen Williams Chester Hamper Helen Williams Chester Hamper
  10:00 Jessy Hamper Helen Williams Jessy Hamper Helen Williams Jessy Hamper Helen Williams
  12:00 Chester Hamper Jessy Hamper Chester Hamper Jessy Hamper Chester Hamper Jessy Hamper
  14:00 Helen Williams Chester Hamper Helen Williams Chester Hamper Helen Williams Chester Hamper
  16:00 Jessy Hamper Helen Williams Jessy Hamper Helen Williams Jessy Hamper Helen Williams
  17:00 Chester Hamper Jessy Hamper Chester Hamper Jessy Hamper Chester Hamper Jessy Hamper
  18:30 Helen Williams Chester Hamper Helen Williams Chester Hamper Helen Williams Chester Hamper
  20:00 Jessy Hamper Helen Williams Jessy Hamper Helen Williams Jessy Hamper Helen Williams

  Online Sign-Ins:
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Programe

  Programul de Diseminare de Informaţii şi Transfer de Expertiză (D.I.T.E.)

  este administrat de către
  Direcţia de Informare Socială

  Programul de Consultanţă, Îndrumare şi Promovare (C.I.P.)

  este administrat de către
  Direcţia de Consultanţă pentru Administraţie şi Management


  Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, asociaţia îşi propune realizarea atât de programe proprii precum şi participarea la realizarea de programe în regim de parteneriat, cu alte organizaţii neguvernamentale precum şi cu autorităţile publice din ţară ori străinătate, în condiţiile legii.

  art.5 alin.2 din Statutul C.E.S.D.

  •  1  Organizarea de cursuri de formare (în condiţiile legii), de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, tabere, şcoli de vară;

    2  Organizarea de manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;

  •  3  Realizarea, editarea, promovarea şi difuzarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice, site-uri web, spectacole, emisiuni şi înregistrări radio şi TV precum şi alte materiale informative;

    4  Acordarea de consultanţă, consiliere şi asistenţă în domeniile ce constituie scopul şi obiectivele asociaţiei, atât membrilor asociaţiei cât şi companiilor şi instituţiilor publice ori private.

  •  5  Elaborarea de cercetări şi studii privind evoluţia socială, culturală, economică şi de mediu a comunităţii, a ţării ori a oricărei zone geografice de interes, şi punerea rezultatului acestor cercetări şi studii la dispoziţia autorităţilor publice ale Statului Român ori ale Uniunii Europene, din iniţiativă proprie ori la cererea acestora;

  •  6  Acordarea, în condiţiile legii, de premii şi distincţii entităţilor care s-au remarcat prin activităţi ce vizează atingerea scopului şi obiectivelor C.E.S.D.;

  •  7  Eliberarea, acolo unde este competentă conform legii, ori acolo unde legea nu interzice, la cerere şi spre atingerea scopului şi obiectivelor C.E.S.D., de documente de genul certificatelor şi atestatelor în care să prezinte sau să descrie abilităţi (ori aptitudini) ale celui pentru care s-a eliberat documentul; ori să prezinte sau să descrie fapte săvârşite de cel pentru care a eliberat documentul sau răsfrânte asupra celui pentru care a eliberat documentul.

  •  8  Eliberarea, acolo unde legea nu interzice, spre atingerea scopului şi obiectivelor Asociaţiei, de documente de genul avizelor în care să prezinte (când este cazul) acordul Asociaţiei faţă de stări de fapt existente, ori faţă de acţiuni sau inacţiuni ale entităţilor;

  •  9  Prezentarea către instituţiile abilitate, la cerere sau din proprie iniţiativă, în urma consultării membrilor şi a societăţii, de propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative care să vizeze atingerea scopului şi obiectivele Asociaţiei;

  •  10  Realizarea, în condiţiile legii, de baze de date cu evenimente şi entităţi implicate în activităţi sociale, economice, culturale şi de mediu şi exploatarea şi popularizarea acestor date, în condiţiile legii şi spre atingerea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;

  •  11  Derularea ori participarea sau sprijinirea derulării de acţiuni punctuale de strângere de fonduri în scopul realizării unor activităţi punctuale de sponsorizare sau mecenat. Strângerea publică de fonduri nu se poate face fără stabilirea dinainte a destinataţiei fondurilor;

  •  12  Organizarea, în condiţiile legii, de evenimente publice de promovare a entităţilor care s-au remarcat prin activităţi ce vizează atingerea scopului şi obiectivelor Asociaţei; participarea la organizarea de astfel de evenimente alături de amintitele entităţi ori în beneficiul acestora;

  •  13  Infiinţarea, în condiţiile legii, de una singură sau în parteneriat public ori privat, de entităţi cu sau fără personalitate juridică care servească atingerii scopului şi obiectivelor Asociaţei precum şi oferirea de sprijin şi consiliere pentru înfiinţarea entităţilor susamintite;

  •  14  Dezvoltarea unor activităţi economice directe în vederea autofinanţării, în concordanţă cu scopul asociaţiei;

    15  Alte activităţi care contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei şi care nu contravin ordinii de drept.

 • Proiecte

  în cadrul
  Programulul de Diseminare de Informaţii şi Transfer de Expertiză (D.I.T.E.)
  derulat de Direcţia de Informare Socială se desfăşoară următoarele proiecte:

  • "Caietele specialistului" 
   Proiect editorial ce cuprinde o colecţie de manuale pentru formarea continuă

  • "Enciclopedia Personalităţilor Băcăuane - Ediţia I" 
     proiect suspendat temporar
   Proiect de promovare la nivel naţional a potenţialul cultural şi turistic al judeţului Bacău

  • "CLUBIS"

   Proiect ce urmăreşte dezvoltarea gândirii, atitudinii şi a competenţelor antreprenoriale, precum și promovarea modelelor de antreprenoriat din comunitate.
   (Vezi site-ul proiectului - www.clubis.ro)

  în cadrul
  Programul de Consultanţă, Îndrumare şi Promovare (C.I.P.)
  derulat de Direcţia de Consultanţă pentru Administraţie şi Management se desfăşoară următoarele proiecte:
  • "NOVISNET - Identitate web şi marketing on-line" 
   Proiect de consultanţă pentru consolidarea prezenţei web a firmelor din judeţul Bacău

 • Directioneaza 2%

  Sprijină Centrul European pentru Strategii Durabile direcţionând 2% din impozitul pe venitul din 2016.

  Ce trebuie sa faci?
      Pana la 25 mai 2017, trebuie sa completezi si sa depui "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual", cunoscuta si sub denumirea de formularul 230 si /sau "Declaratia speciala privind veniturile realizate", cunoscuta si sub denumirea de Declaratia 200.
      Formularele se completeaza in doua exemplare. Originalul se completeaza si se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata la administratia financiara. Copiile declaratiilor se completeaza si se pastreaza de catre contribuabil.

  <Descarca aici Formularul 230> , daca ai realizat un singur venit in 2016.

  <Descarca aici Formularul 200> , daca ai realizat mai multe venituri in 2016.

  Daca aveti venituri din salarii, completati formularul 230.
   La punctul I, se completeaza datele dvs. de identificare ca si contribuabil (nume, prenume, adresa, telefon, cod numeric personal etc.) La punctul III.2. - destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea unei entitatii nonprofit, potrivit dispozitiilor art.57 alin. (4) din legea nr. 571/2003, scrie datele Centrului European pentru Strategii Durabile.

  Daca aveti venituri din alte surse (cedarea folosintei bunurilor, drepturi de autor, venituri comerciale, venituri din profesii libere etc), completati declaratia 200 .
  la punctul III.2. al declaratiei 200 scrie datele Centrului European pentru Strategii Durabile.

  Daca aveti atat venituri din salarii cat si venituri din alte surse, completati formularul 230 si declaratia 200.

 • Programul D.I.T.E.

       Programul de Diseminare de Informaţii şi Transfer de Expertiză (D.I.T.E.) este administrat de către Direcţia de Informare Socială şi stabileşte modalităţile de intervenţie ale Centrului European pentru Stratregii Durabile în domeniile documentării, diseminării de informaţii, formării profesionale şi transferului de expertiză.
       În temeiul art.5, alin.3 din Statutul C.E.S.D., activitatea Direcţiei de Informare Socială constă în derularea de proiecte (în cadrul D.I.T.E.)  pentru atingerea scopului şi obiectivelor  statutare ale C.E.S.D.  şi cuprinde, fără a se limita la acestea:
  •    organizarea de cursuri de formare (în condiţiile legii), de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, tabere, şcoli de vară
  •    realizarea, editarea, promovarea şi difuzarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice, site-uri web, spectacole, emisiuni şi înregistrări radio şi TV precum  şi alte materiale informative
  •    realizarea de baze de date cu evenimente şi entităţi implicate în activităţi sociale, economice, culturale şi de mediu şi exploatarea şi popularizarea acestor date, în condiţiile legii şi spre atingerea scopului şi obiectivelor C.E.S.D.
 • Programul C.I.P.

       Programul de Consultanţă, Îndrumare şi Promovare (C.I.P.) este administrat de către Direcţia de Consultanţă pentru Administraţie şi Management şi stabileşte modalităţile de intervenţie ale Centrului European pentru Stratregii Durabile în domeniile consultanţei pentru administraţia publică şi managementul entităţilor private, al consilierii privind implementarea proiectelor de dezvoltare strategică şi dezvoltare durabilă şi al promovării rezultatelor şi a exemplelor de bune practici.
       În temeiul art.5, alin.3 din Statutul C.E.S.D., activitatea Direcţiei de Consultanţă pentru Administraţie şi Management constă în derularea de proiecte (în cadrul C.I.P.) pentru atingerea scopului şi obiectivelor  statutare ale C.E.S.D.  şi cuprinde, fără a se limita la acestea:
  •    acordarea de consultanţă, consiliere şi asistenţă în domeniile ce constituie scopul şi obiectivele asociaţiei
  •    prezentarea către instituţiile abilitate de propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative care să vizeze atingerea scopului şi obiectivele C.E.S.D.
  •    elaborarea de cercetări şi studii şi punerea rezultatului acestor cercetări şi studii  la dispoziţia autorităţilor publice ale Statului Român ori ale Uniunii Europene
  •    organizarea de evenimente publice de promovare a entităţilor care s-au remarcat prin activităţi ce vizează atingerea scopului şi obiectivelor Asociaţei
  •    acordarea, în condiţiile legii, de premii şi distincţii entităţilor care s-au remarcat prin activităţi ce vizează atingerea scopului şi obiectivelor Asociaţei
 • Organigrama C.E.S.D.


 • Parteneri

   

   
     

   
   

   
     

   


 • Adresa

  Milcov 69 A 13
  Bacau BC Romania

  Telefon:
  FAX:
  E-mail:

  +40.741.354046
  +40.334.818825
  office@strategiidurabile.eu

  Date importante

  Cod de Identificare Fiscala:
  32886992

  Nr.inreg. Reg.Asoc.Fund.
  21/A/2014 Sect.1 Bacau

  Organigrama


 • Echipa


  Sînică VRÂNCEANU
  PREŞEDINTE
  Antoniu Bogdan CAPĂTĂ
  SECRETAR GENERAL
  Mirela VRÂNCEANU
  CONSILIER MARKETING & PROGRAME DE FORMARE
  Sorina ZAHARIA
  CONSILIER ADMINISTRAȚIE & MANAGEMENTUL CALITĂȚII
  Ioana Alexandra BĂESCU
  CONSILIER RELAŢII PUBLICE
 • Read more

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inciddunt ut labore et dolore magna aliqua nostrud exercitation. Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolorreprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore. Duis aute irure dolorreprehenderit in voluptate.

  Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolorreprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inciddunt ut.

  At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inciddunt ut labore et dolore magna aliqua nostrud exercitation. Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolorreprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore. Duis aute irure dolorreprehenderit in voluptate.